slotit.cz


Přejít na obsah

Hlavní menu:


Stavební pravidla "GT/LM"

Seriál závodů Slot.it / Sideways

Pravidla "Slot.it - GT / LM" _ 2017
POZOR: JEDNÁ SE O ZÁVODY MAKET, OD TOHO SE ODVÍJÍ I RŮZNÉ SPECIFIKACE V PRAVIDLECH.

TYPY AUT
- všechny modely aut od výrobce Slot.it "GT" a "LM", tedy: Audi R8C, Nissan R390 GT1, Nissan R390 LT, McLaren F1 GTR, Ferrari F40 (
F40 i nové, identické, modely Policar), Lola LMP, Porsche 911 GT1 EVO98 a Audi R18 TDI, Audi R18 E-TRON Quattro, Lola Aston Martin DBR1-2. Po oficiálním uvedení na trh také Audi R8 LMP a další modely GT/LM...
KAROSÉRIE
- karosérie mohou být přemalovány, nebo lze použít individuálně nabarvený "white kit". Použitá karosérie ale musí zůstat beze změny ve všech proporcích. Tedy žádné snižování, úpravy karosérie nebo jiné odlehčování karosérie, změny připevňovacích pozic, nebo ořezávání či vybrušování podběhů. Interiéry vozů mohou být nahrazeny lehkým lexanovým výliskem interiéru Slot.it, odpovídajícím pro daný typ vozu. Tento náhradní interiér musí být po celém svém povrchu realisticky vymalován. Prosklení modelu musí být standardní a zůstat jasné tak, že je možné vnitřek vozu prohlížet. Modely musí začít každý závod se zadními spojlery umístěnými na správném místě a v odpovídajícím úhlu. Spojlery musí být bezpečně zajištěné proti odpadnutí a to vlepením do karosérie. Pokud se spojler v průběhu jízdy uvolní a odpadne, musí být před nasazením do další drážky odpovídajícím způsobem opět vlepen do karosérie. Použití karosérie v provedení nenabarvený "white kit" není dovolené, bílá karosérie musí být namalovaná tak, že na ní nezůstanou žádné nenabarvené oblasti (použití průhledného laku nad bílým plastem není dovolené). Venkovní zpětná zrcátka a antény mohou být odstraněny, jinak musí karosérie obsahovat všechny původní díly s výjimkou kokpitu, při použití odlehčených verzí. Světlomety a koncová světla opatřené krytem světla (barevnou čočkou), musí být na odpovídajícím místě na začátku prvního kola každého závodu.
PODVOZEK
- podvozky musí typově odpovídat typu zvolené karosérie a standardu, musí tedy zůstat bez úprav, se všemi použitými částmi, vyjma magnetů. Není povolena žádná redukce váhy, nebo zvýšení pružnosti podvozku. Výjimku tvoří celkové dovážení modelu, dle pokynů v odstavci "Všeobecná pravidla". Je však možné povolení šroubků uchycujících karosérii k podvozku a šroubků držáku motorové klece se zadní nápravou. Tyto povolené šroubky však musí být následně pevně zafixovány proti dalšímu vyšroubování!! Motorová klec může být použita libovolná v provedení "AW - anglewinder", model však po sestavení musí splňovat všechny další parametry uvedené v těchto pravidlech. Je povoleno zabroušení obvodových hran podvozku, ale pouze nezbytně nutné k umožnění naklápění karosérie vůči podvozku v podélné ose. HRS & HRS2 nastavitelné podvozky nejsou pro tuto kategorii šampionátu přípustné. Upozornění: toto jsou závody pro auta bez podpůrného magnetického přítlaku. Proto je nutno odstranit z modelu veškeré magnety a to na všech drahách (netýká se samozřejmě magnetů uvnitř motoru a magnetů magnetického odpružení).
TLUMIČE
- magnetické a pružinové odpružení lze použít za předpokladu, že karosérii ani podvozek není nutno upravovat pro jejich použití, a to tak, jak je zakresleno výrobcem. Magnetické odpružení není dovoleno používat na drahách s vodiči podporujícími magnetický přítlak a na drahách kde tento přítlak podporují závrtné šrouby vodičů dráhy.
DRŽÁKY MOTORU
- lze použít jakýkoliv typ, v provedení ANGLEWINDER. Držák motoru musí přesně standardně pasovat a nesmí být jakýmkoliv způsobem upraven. Motory musí pasovat do úchytu tak, jak bylo původně určeno, tj. není povoleno žádné otočení nebo snižování motoru v úchytu. Stejně tak nesmí být použit žádný další adaptér motoru.
MOTORY
- jen Slot.it, libovolného druhu, typu "BOXER", nebo "FLAT-6" a to maximálně
25.000rpm. Motory musí zůstat ve standardní podobě s výjimkou možnosti nutného zkrácení hřídele motoru, aby se předešlo zásahu do převodů nebo pneumatiky. Žádná kombinace částí z jiných typů motorů není povolena. Pokud bude shledán důkaz o zásahu do motoru, nebo motor bude jevit známky toho, že byl otevřený, bude toto bráno jako neoprávněná manipulace s motorem a tento nebude připuštěn do závodu.
PŘEVODY
- převody musí být pouze standardní, beze změn. Žádné vrtání nebo odlehčování, příp. jiné úpravy převodů nejsou povoleny. Může být použita jakákoliv fungující kombinace pastorku a převodového kola z nabídky sortimentu Slot.it, nesmí však dojít k zásahu do jiných částí podvozku nebo držáku motoru a musí být dodržena předepsaná světlost.
OSY
- pouze osy Slot.it, plné nebo duté. Nezávislá přední náprava Slot.it může být použita pouze ve standardní formě, tedy tak, jak je zobrazeno na sestavě tohoto kitu. Osy mohou být zkráceny na odpovídající délku.
DISKY KOL
- disky musí být standardní, žádné vrtání nebo jejich dodatečné odlehčování není dovoleno. Není povolena ani úprava rozměrů disků. Jsou povoleny disky pouze originálních velikostí produkce Slot.it. Je povolena jakákoliv kombinace materiálů disků Slot.it, tedy v provedení plast (Pl), hliník (Al), nebo magnézium (Mg). Všechny disky kol musí být opatřeny plastovými výplety kol odpovídajícího průměru.
PNEUMATIKY
- směsi zadních pneumatik jsou libovolně volitelné z nabídky Slot.it s výjimkou mechových gum.
- směsi předních pneumatik jsou volné volby ze sortimentu Slot.it. Šíře kontaktní plochy pneumatiky s povrchem dráhy musí být po celém obvodu pneumatiky minimálně 8mm.
- pneumatiky mohou být nalepené na disky, odpovídajícím způsobem ošetřované, ale na začátku závodu musí být suché na dotyk. Zašpiněné, nebo jinak znečištěné pneumatiky na začátku závodu jsou zakázané.
V průběhu jednotlivých jízd a střídání drážek není dovoleno pneumatiky žádným způsobem ošetřovat, tedy mazat nebo čistit. V případě potřeby je nutné, aby komise snadno identifikovala, zda použité pneumatiky jsou povolené. Z tohoto důvodu je nutné, aby logo Slot.it bylo umístěno vždy na vnitřní straně, tedy dovnitř auta a bylo viditelné po natočení kola na správný úhel. Takto dojde k ochraně loga Sloit.it i v případě ubroušení boků kol z vnější strany. Pokud logo pneumatiky nebude snadno identifikovatelné, nebude komisí tento model připuštěn k závodu.
VODÍTKA
- mohou být použita jakákoliv vodítka z nabídky Slot.it. Je zakázáno upravovat vodítko za účelem jeho prodloužení, jak do délky tak hloubky břitu.
KARTÁČKY
Sběrací kartáčky vodítka mohou být libovolné, běžně komerčně dostupné, nesmí způsobovat zkrat dráhy. Totéž platí o kabelech k motoru.
OSVĚTLENÍ MODELU
- není požadované, pokud však je instalované a použité, nebo i momentálně odpojené, nesmí způsobovat závady ani drobné výpadky na elektrickém zařízení autodráhy, nebo rušení systému počítání kol.
VOLNÁ VOLBA
- jen a pouze: stírací kartáčky, kabely mezi motorem, vodítkem, příp.světelným kitem, šrouby karosérie a šrouby uchycení motoru a vodítka, lepidlo na fixaci šroubků a světelný kit včetně LED.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
** Modely musí být představeny komisaři se zadním spojlerem připevněným na správném místě a to tak aby náklon spojleru odpovídal originálu. Po provedené vstupní kontrole bude model uložen do prostoru depa, odkud bude vyzvednut na vyzvání rozhodčího před závodem dané skupiny.
** K dovážení modelů lze použít pouze zinková nebo olověná vyvažovací tělíska, používaná pro vyvažování kol v pneuservisech a to kvůli sjednocení pouze typ, jehož minimální výška je 3mm. Tato výška nesmí být jakýmkoli způsobem upravovaná. Je nutné, aby tělísko mělo na povrchu zcela čitelné originální označení hmotnosti.
Závaží může být přidáno pouze uvnitř modelu a musí být bezpečně zajištěno flexibilní (pružnou) oboustrannou páskou, tedy nikoliv lepidlem, přímo k podvozku. K dovážení jednoho modelu lze použít libvolnou kombinaci o maximální celkové hmotnosti 20gramů, sestavenou z celých, nijak dále upravovaných tělísek, oddělených od základního pásku kolmým řezem k základně. V praxi lze tedy maximálně použít dovážení: 2x10g, 1x10g+2x5g, nebo 4x5g. Žádný jiný způsob dovažování není přípustný. Pokud je to nezbytně nutné a pro tělísko je malý prostor, mohou být tato rozpůlena kolmým řezem k základně na 2 díly a tyto dále případně zmenšeny,
ale pouze do čtvercového, obdélníkového, lichoběžníkového, nebo trojúhelníkového tvaru. Jiné tvarové úpravy tělísek, např.vrtání děr apod.nejsou povoleny. Ty části závaží, o které byla tělíska zmenšena, již nebudou použity. Čitelnost gramáže bude částečně znehodnocena, ale řez musí být proveden tak, aby byla stále dohledatelná. U modelů, jejichž podvozky mají vyvýšené bočnice, tedy Lola LMP a Audi R18 TDI je povoleno následující: na obou stranách podvozku lze v konfiguraci dovážení 1x10g+2x5g, nebo 4x5g použít oba kusy podélně rozříznutého závaží o hmotnosti 5g a to tak, že tyto dva kusy z jednoho rozříznutého tělíska budou nalepeny za sebou v nejnižší části bočnice podvozku. V praxi tedy budou dvě 5g tělíska podélně rozříznuta a dva kusy budou nalepeny na levé straně a dva kusy na straně pravé. V kombinaci 10g+2x5g pak bude v modelu 5ks závaží a v kombinaci 4x5g pak bude v modelu 6ks závaží.
Žádný jiný způsob dovažování není přípustný.
** Žádné další úpravy na podvozku, pohonných partiích modelu, ani karosérii, za účelem zlepšení jízdních vlastností, nebo za jiným účelem, nejsou dovoleny.
** Vozy budou kontrolovány, zda obsahující díly jsou způsobilé použití a zda odpovídají pravidlům.
** Motory musí být originálně zavřené; jakýkoliv náznak otevření krytu motoru, sejmutí a opětovného nasazení víka motoru, bude brán jako nepovolená manipulace s motorem.
** Přední disky se musí otáčet společně s osou. Pneumatiky na nich se musí při jízdě po celém svém obvodu dotýkat dráhy, při přejímce se musí dotýkat povrchu kontrolní destičky. Pneumatiky nesmí při pohledu kolmo shora přesahovat v ose přední nápravy obrys karosérie v tomto pohledu.
** Maximální celková šířka modelu je dána originální šířkou karosérie. Pravidlo, že pneumatiky nesmí při pohledu kolmo shora přesahovat v ose náprav obrys karosérie v tomto pohledu, musí zůstat zachováno.
** Model se nesmí při jízdě podvozkem dotýkat dráhy, ani dráhu nesmí poškozovat. Světlost pod celým modelem, s výjimkou vodítka, musí být před závodem minimálně 0,7mm. Světlost pod převodovým kolem musí být před závodem minimálně 0,3mm. Pokud by v průběhu jízdy začalo u modelu docházet ke kontaktu převodu s dráhou, bude tento model ihned vyřazen ze závodu.
** Závodníci jsou povinni na konci jednotlivých jízd ponechat vozy na předepsaném místě k jejich případné kontrole a pro tento účel na požádaní komisaře demontovat karosérii.
** Při kontrole prováděné komisařem dle těchto pravidel, a následném shledání nedostatků, má toto za následek vyloučení ze závodu, resp.anulování dosaženého výsledku.
** Pro danou kategorii může být jedním závodníkem během závodu použit pouze jeden model. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě některé součásti během jízd, model musí být před nasazením do další drážky opraven. V případě odpadnutí kola modelu, musí být ihned jízda ukončena a model odstraněn z dráhy za účelem opravy.Je nepravděpodobné, že dojde k tomu, že je původní vůz zcela zničený a tedy neopravitelný. Pokud by však k tomu přece jen došlo a model byl neopravitelný, může být neopravitelný vůz nahrazen náhradním vozidlem, odpovídajícím beze zbytku těmto pravidlům a tento může být používán pro následující zbývající jízdy a finále, ale skóre nebude započteno pro tento závod. Výměna vozu však není povolená v průběhu jízdy konkrétního časového úseku, je nutno počkat na střídání drážek.
** V případě agresívní jízdy, úmyslného bourání, nebo jiného nesportovního chování, bude tento závodník ze závodu vyloučen bez možnosti náhrady (toto ustanovení není v žádném případě za účelem restrikce, ale pouze pro dodržení určitých hranic kulturního chování, které se u zájmové činnosti s dětmi předpokládá).
** Hlavní rozhodnutí komisaře je konečné - neměnné.

Co není uvedeno výše v pravidlech je nepovolené!
Registrací, k sérii šampionátu Slot.it, účastníci akceptují výše uvedená pravidla a podřizují se spravedlivému a adekvátnímu rozhodnutí organizátora a komise.


Home Page | MODELY AUT 1:32 Classic | MODELY AUT 1:32 DTM | MODELY AUT 1:32 Gr.C | MODELY AUT 1:32 GT/LM | MODELY AUT 1:32 -mimořádné edice | PRODUKTY SLOT.IT | Seriál závodů Slot.it / Sideways | Kontakty, objednání, atd.. | Mapa stránek


Zpět na obsah | Zpět na hlavní menu